هود مکعبـــی | کد : ۶۰۳

موجود

هود مکعبـــی | کد : ۶۰۳

Mass (m3): 0.65, 1, 1.3, 1.7, 2, 2.3, 2.7, 3, 3.3 | Weight (Kg): 33, 43, 52, 60, 70, 80, 88, 100, 110 | Dimension: L: 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 395 cm, 450 cm, 500 cm, W: 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, H: 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm

مقایسه

هود مکعبـــی | کد : ۶۰۳

Mass (m3): 0.65, 1, 1.3, 1.7, 2, 2.3, 2.7, 3, 3.3 | Weight (Kg): 33, 43, 52, 60, 70, 80, 88, 100, 110 | Dimension: L: 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 395 cm, 450 cm, 500 cm, W: 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, 110 cm, H: 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm

با توجه به نوسانات قیمت حتما قبل از نهایی کردن سفارش جهت اطلاع از موجودی و صحت قیمت با پشتیبانی تماس بگیرید.
!Ok

منوی اصلی

هود مکعبـــی | کد : ۶۰۳